> Pinnskruvexpander

> Säkerhetsexpander

> Triga Z

> Prima hylsexpander

> Express expander

> Dynabolt hylsexpander

Pinnskruvexpander

Pinnskruvexpandern används för genomsticksmontage.

I sin övre del är den gängad, samma gängdiameter som borrdiametern. Gängdelen har en anslagpunkt för att inte
gängorna ska skadas vid montaget.

Förankringen i betong eller sten sker genom att expanderande sköldar tvingas upp på en kona när expandern dras åt.