Gipsskruvdragare och bandad skruv

Kraftfull och kompakt skruvdragare för snabbt montage av gipsskivor

P18 Li

Spit P18 Lithium batteridriven gipsskruvdragare och

medföljande magasin för bandad skruv

Elskruvdragare för montage av gipsskivor

P18

Spit P18 eldriven gipsskruvdragare och medföljande

magasin för bandad skruv

Batteri- och eldrivna gipsskruvdragare

218 Lithium och 218

Tidigare generationen skruvdragare för gips- och skivmontage.


 

 

 

                                                                                                                                                                        ITW Construction Products AB